Rapportering

Offentlig rapportering (årsrapporter, moms, osv.)

Moms

Undgå kedelige rykkere og gebyrer fra for sen indberetning af moms. Lad Book'n'Mail varetage din bogføring og holde styr på tidsfristerne for indberetning af moms.

Lønindberetning

Typisk foregår lønindberetningen i forbindelse med kørsel af lønnen. Book’n’Mail foretager løbende afstemninger af dine lønindberetninger, såfremt lønadministration er en del af din pakke.

Årsregnskab eller klargøring til revisor

Book'n'Mail udfærdiger dit årsregnskab eller klargør materialet til revision, hvis der er revisionspligt. Revisionspligt afhænger af, om der er tale om et holding selskab, størrelsen, samt måden det er selskabet er registreret på.

Hvis dit årsregnskab ikke skal påtegnes af revisor afslutter vi dit årsregnskab, og udfærdiger en årsrapport. Hvis du skal runde revisoren, gør vi materialet klart, og da vores bogføring er foretaget ud fra de lovmæssige krav, minimerer vi dine omkostninger til revisionen.

Økonomistyring og intern rapportering

Få de rigtige værktøjer til at sikre at du styrer din virksomhed i den rigtige retning. Book’n’Mail tilbyder rapportering, som kan benyttes som styringsværktøj for udvikling af din virksomhed og/eller bestyrelses- eller interessent rapportering.

Rapportering kan foregå i din egen rapporteringsmodel, eller vi kan benytte vores Excel model, som vi tilpasser til din virksomheds behov. Rapporteringen vil typisk bestå af en resultatopgørelse og Balance for perioden, samt evt. Likviditetsanalyse og udvalgte nøgletal.

Rapporteringen følges af kommentarer om udviklingen i fx indtjeningen eller omkostningerne. Disse kommentarer bør suppleres med din virksomheds egen viden om, fx hvad der sker på markedet som påvirker udviklingen, i særdeleshed hvis rapporteringen skal benyttes til bestyrelse eller interessenter.

Rapporteringen kan foretages månedsvis eller kvartalsvis, afhængig af behov.